Privacybeleid • De Boever Aluminium & PVC

Privacybeleid

Offerte aanvragen

Privacybeleid

BVBA De Boever Aluminium & PVC gevestigd te België, Honderdweg 7, B-9230 Wetteren (hierna aangeduid als BVBA DE BOEVER) respecteert de privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring biedt u informatie aangaande de bescherming van uw persoonsgegevens door BVBA DE BOEVER

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de BVBA DE BOEVER.

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te B-9230 Wetteren, Honderdweg 7 met als ondernemingsnummer KBO 878.101.309.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze bedrijfsactiviteit.

Hierbij worden volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt:

  • Identificatiegegevens ( vb naam, identiteitskaart, nationaliteit, geslacht, ip-adres)
  • contactgegevens ( vb post – en e-mail adres, telefoonnummer).
  • locatiegegevens (vb locatie van de werf / gebouw)

De gegevens die BVBA DE BOEVER gebruikt zijn gegevens die ons rechtstreeks zijn bezorgd of gegevens die wij verkregen hebben van klanten, leveranciers of openbare bronnen.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

BVBA DE BOEVER gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Op basis van de verleende toestemming
  • Om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren
  • Op basis van het gerechtvaardigd belang
  • op basis van de op de BVBA DE BOEVER rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheden en instellingen in uitvoering van een wettelijke verplichting, zoals o.m. geldende fiscale en sociale wetgeving, dan wel uitvoering van een rechterlijke beslissing

Ontvangers van de persoonsgegevens

Om de vermelde doeleinden te vervullen delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

  • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen;
  • Commerciële partners;
  • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals boekhouder, accountant, advocaat.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische ruimte.

BVBA DE BOEVER zal de in het kader van haar bedrijfsactiviteit verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

Bewaringstermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet en regels, of langer wanneer dit operationeel vereist is zoals voor het klantenbeheer, in kader van juridische claims en vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

De klantgegevens worden in de regel bewaard tot uiterlijk 10 jaar na het einde van de overeenkomst met de klant.

Uw rechten en mogelijkheid tot klacht

Als u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Via het postadres: Honderdweg 7 te B-9230 Wetteren of via het e-mailadres:info@tomdeboever.be kunt u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en uw gegevens laten verbeteren, beperken of wissen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit ( http://www.privacycommissie.be, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Interesse? Nog vragen? Inspiratie nodig?

Meer professioneel advies nodig?

Bij De Boever Ramen & Deuren zullen we jou altijd met plezier bijstaan in het maken van de juiste keuze voor jouw project. Kom gerust eens langs in één van onze toonzalen voor een persoonlijk contact.

Offerte aanvragen
Facebook Beoordeling
4.9